Προκηρύξεις


25

May 2018

Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 15.720,90 τ.μ., η οποία αποτελεί τμήμα του υπ. αριθμ. 356γ τεμαχίου της Δ.Κ. Λιτοχώρου

Αρχεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-7ΔΕΞΩ9Δ-ΛΧΘ (284 kB)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ-9ΟΓΨΩ9Δ-Ε8Β (239 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-7ΘΩΑΩ9Δ-Σ0Λ (184 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ-ΨΞΩ6Ω9Δ-63Χ (180 kB)...

Περισσότερα


16

May 2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

Αρχεία 2. Ε.Σ.Υ._signed (317 kB)4. Προϋπολογισμός_signed (243 kB)5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_signed (202 kB)6ΙΙΧΩ9Δ-ΥΡΠ (585 kB)espd-request_signed (200 kB)Τεχνικές Προδιαγραφές_signed (357 kB)ΨΦΩ8Ω9Δ-0ΧΠ (257 kB)...

Περισσότερα


10

May 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Αρχεία 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (41 kB)5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (40 kB)8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (34 kB)8αΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (39 kB)TEYD ΛΙΤΟΧΩΡΟ (231 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (525 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (30 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (32 kB)Προυπολογισμός Μελέτης (41 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ...

Περισσότερα...

Περισσότερα


10

May 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Αρχεία 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (40 kB)5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (40 kB)8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (34 kB)8αΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (39 kB)TEYD ΔΙΟΥ (231 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (524 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (30 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (33 kB)Προυπολογισμός Μελέτης (41 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ...

Περισσότερα...

Περισσότερα


10

May 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Αρχεία 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (40 kB)5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (40 kB)8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (34 kB)8αΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (39 kB)TEYD ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ (231 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (526 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (30 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (32 kB)Προυπολογισμός Μελέτης (41 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ...

Περισσότερα...

Περισσότερα


23

Apr 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου”

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (375 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (50 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (48 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (178 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018 (44 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (41 kB)...

Περισσότερα


23

Apr 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Δίου”

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (375 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (50 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (47 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (178 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018 (44 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (42 kB)...

Περισσότερα


23

Apr 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου”

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (377 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (50 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (47 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (161 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018 (44 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (43 kB)...

Περισσότερα


20

Apr 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019

Αρχεία Υπευθυνης Δήλωσης 1 (49 kB)1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ 1 (28 kB)2.TEXNΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 (52 kB)4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 (162 kB)TΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ (232 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (2 MB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (158 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...

Περισσότερα...

ΠερισσότεραPage 5 of 12« First...34567...10...Last »