Προκηρύξεις


19

Mar 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΧ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ – ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΩΝ (ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Έχοντας υπόψη: 1.- Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α/77/30-03-1981) “Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών...

Περισσότερα...

Περισσότερα


19

Mar 2018

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΧ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ Έχοντας υπόψη: 1.- Το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α/77/30-03-1981) “Περί καθορισμού οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών...

Περισσότερα...

Περισσότερα


19

Mar 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»

Αρχεία TEYD ΓΑΛΑ (231 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (388 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (38 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (40 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (184 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (31 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (32 kB)...

Περισσότερα27

Feb 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης – ύδρευσης – αποχέτευσης για την ΔΕ Δίου έτους 2018»

Αρχεία PROYP_MEL (123 kB)PROYP_PROSF (184 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (487 kB)προυπολογισμός μελέτης (76 kB)προυπολογισμός προσφοράς (62 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (140 kB)ΤΕΥΔ (162 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (27 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (24 kB)...

Περισσότερα


22

Feb 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια τροφίμων για τον Παιδικό Σταθμό της Δ.Ε. Λιτοχώρου έτους 2018 »

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (557 kB)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (290 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (13 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (153 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (182 kB)ΤΕΥΔ (158 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (126 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (45 kB)...

Περισσότερα


22

Feb 2018

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου – Ολύμπου και των Νομικών του προσώπων ( Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση), για το έτος 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ                    ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου – Ολύμπου και των Νομικών του...

Περισσότερα...

Περισσότερα


22

Feb 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ελαιολιπαντικών για τον Δήμο Δίου – Ολύμπου για τα έτη 2018 και 2019»

Αρχεία TEYD (158 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (418 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΆ (52 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (74 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (175 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (45 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (34 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (42 kB)...

Περισσότερα


16

Feb 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2018»

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (475 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (66 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (79 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (143 kB)ΤΕΥΔ (229 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (77 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (24 kB)...

Περισσότερα


16

Feb 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικων – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Δίου έτους 2018»

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (475 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (66 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (63 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (143 kB)ΤΕΥΔ (230 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (77 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (24 kB)...

ΠερισσότεραPage 4 of 9« First...23456...Last »