Προκηρύξεις


11

Sep 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Αρχεία ΤΕΥΔ_ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ_ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ_ΑΝ.ΟΛΥΜΠΟΥ_2018 (162 kB)8 Εντυπο οικονομικής προσφοράς (2)_signed (173 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 2018_signed (806 kB)ειδικη συγ_signed (178 kB)εξωφηλ_signed (125 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ_ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ_ΑΝ.ΟΛΥΜΠΟΥ_2018_signed (241 kB)προμετρ_signed (150 kB)προυπ_signed...

Περισσότερα...

Περισσότερα


20

Aug 2018

Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε.Διου έτους 2018

Αρχεία 1 Εξώφυλλο_signed (106 kB)2 Τεχνική περιγραφή_signed (154 kB)3 Τιμολόγιο μελέτης_signed (354 kB)4 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Δ.Ε. ΔΙΟΥ _18 & ΜΕΤΑΦΟΡΑ_signed (190 kB)5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ _18_signed (124...

Περισσότερα...

Περισσότερα


31

Jul 2018

Εργασίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δίου – Ολύμπου

Αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (20 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ.docx (264 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (78 kB)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (29 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (19 kB)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ (95 kB)...

Περισσότερα

Page 3 of 1112345...10...Last »