Προκηρύξεις


07

Dec 2018

Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2019

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (271 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (13 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (86 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (77 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (177 kB)ΤΕΥΔ (195 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (69 kB)...

Περισσότερα


07

Dec 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Ανατολ. Ολύμπου έτους 2019

Αρχεία ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (147 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (30 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (35 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (31 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (369 kB)...

Περισσότερα


07

Dec 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου έτους 2019”

Αρχεία ΤΕΥΔ (159 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (35 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (31 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (147 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (30 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (369 kB)...

Περισσότερα
11

Sep 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Αρχεία ΤΕΥΔ_ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ_ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ_ΑΝ.ΟΛΥΜΠΟΥ_2018 (162 kB)8 Εντυπο οικονομικής προσφοράς (2)_signed (173 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΕΙΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 2018_signed (806 kB)ειδικη συγ_signed (178 kB)εξωφηλ_signed (125 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ_ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ_ΑΝ.ΟΛΥΜΠΟΥ_2018_signed (241 kB)προμετρ_signed (150 kB)προυπ_signed...

Περισσότερα...

Περισσότερα


20

Aug 2018

Έργο κρασπεδώσεων – πεζοδρομήσεων – ασφαλτοστρώσεων στην Δ.Ε.Διου έτους 2018

Αρχεία 1 Εξώφυλλο_signed (106 kB)2 Τεχνική περιγραφή_signed (154 kB)3 Τιμολόγιο μελέτης_signed (354 kB)4 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Δ.Ε. ΔΙΟΥ _18 & ΜΕΤΑΦΟΡΑ_signed (190 kB)5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ _18_signed (124...

Περισσότερα...

Περισσότερα


31

Jul 2018

Εργασίες Τοπογραφικής Αποτύπωσης στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δίου – Ολύμπου

Αρχεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (20 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ.docx (264 kB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (78 kB)ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (29 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (19 kB)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΔ (95 kB)...

ΠερισσότεραPage 3 of 1212345...10...Last »