Προκηρύξεις


07

Dec 2018

Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2019

Αρχεία TEYD ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ (191 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (389 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (39 kB)Προυπολογισμός Μελέτης (41 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (176 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΩΝ (35 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (41 kB)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (34 kB)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ...

Περισσότερα...

Περισσότερα


07

Dec 2018

Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Δίου έτους 2019

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (272 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (13 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (86 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (77 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (177 kB)ΤΕΥΔ (197 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (69 kB)...

Περισσότερα


07

Dec 2018

Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2019

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (272 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (13 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (86 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (77 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (177 kB)ΤΕΥΔ (196 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (69 kB)...

Περισσότερα


07

Dec 2018

Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2019

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (271 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (13 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (86 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (77 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (177 kB)ΤΕΥΔ (195 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (69 kB)...

Περισσότερα


07

Dec 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Ανατολ. Ολύμπου έτους 2019

Αρχεία ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (147 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (30 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (35 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (31 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (369 kB)...

Περισσότερα


07

Dec 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου έτους 2019”

Αρχεία ΤΕΥΔ (159 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (35 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (31 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (147 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (30 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (369 kB)...

Περισσότερα

Page 2 of 1112345...10...Last »