Προκηρύξεις


10

May 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Αρχεία 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (41 kB)5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (40 kB)8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (34 kB)8αΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (39 kB)TEYD ΛΙΤΟΧΩΡΟ (231 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (525 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (30 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (32 kB)Προυπολογισμός Μελέτης (41 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ...

Περισσότερα...

Περισσότερα


10

May 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Αρχεία 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (40 kB)5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (40 kB)8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (34 kB)8αΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (39 kB)TEYD ΔΙΟΥ (231 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (524 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (30 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (33 kB)Προυπολογισμός Μελέτης (41 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ...

Περισσότερα...

Περισσότερα


10

May 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

Αρχεία 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (40 kB)5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (40 kB)8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (34 kB)8αΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (39 kB)TEYD ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ (231 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (526 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (30 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (32 kB)Προυπολογισμός Μελέτης (41 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ...

Περισσότερα...

Περισσότερα


23

Apr 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου”

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (375 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (50 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (48 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (178 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018 (44 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (41 kB)...

Περισσότερα


23

Apr 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Δίου”

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (375 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (50 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (47 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (178 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018 (44 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (42 kB)...

Περισσότερα


23

Apr 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Αν. Ολύμπου”

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (377 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (50 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 (47 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (161 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2018 (44 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (43 kB)...

Περισσότερα


20

Apr 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019

Αρχεία Υπευθυνης Δήλωσης 1 (49 kB)1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ 1 (28 kB)2.TEXNΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1 (52 kB)4.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 (162 kB)TΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ (232 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (2 MB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (158 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...

Περισσότερα...

Περισσότερα
Page 2 of 912345...Last »