Προκηρύξεις


08

Oct 2017

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000.089,76€ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019

Αρχεία ΕΞΩΦΥΛΛΟ (28 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (83 kB)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΥΡΗΞΗ (34 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (178 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (221 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (437 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (215 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (31 kB)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ...

Περισσότερα...

Περισσότερα


05

Sep 2017

Έργο “Συντήρηση Αρδευτικού Δικτύου Δ.Ε. Δίου”

Αρχεία ΕΞΩΦΥΛΛΟ (44 kB)ΕΣΥ (496 kB)ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (2 MB)ΣΑΥ ΦΑΥ (4 MB)ΤΕΥΔ_ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ_ΔΙΟΥ_ΝΕΟ (144 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (4 MB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (2 MB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ (129 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (2...

Περισσότερα...

Περισσότερα


28

Jul 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου»

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ (398 kB)ΕΞΩΦΙΛΟ (21 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (36 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (31 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (99 kB)ΤΕΥΔ (158 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2017 (31 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (28 kB)...

Περισσότερα


28

Jul 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Δίου»

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ (400 kB)ΕΞΩΦΙΛΟ (20 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (36 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (31 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (99 kB)ΤΕΥΔ (158 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2017 (31 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (28 kB)...

Περισσότερα


28

Jul 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Ανατολ. Ολύμπου»

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ (401 kB)ΕΞΩΦΙΛΟ (20 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (35 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 (30 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (99 kB)ΤΕΥΔ (157 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2017 (31 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (30 kB)...

Περισσότερα


26

Jul 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ »

Αρχεία 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (39 kB)5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (38 kB)8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (30 kB)8αΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (38 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ (401 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (26 kB)Προυπολογισμός Μελέτης (40 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (100 kB)ΤΕΥΔ (158 kB)...

Περισσότερα


26

Jul 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ »

Αρχεία 5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (39 kB)5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (38 kB)8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (31 kB)8αΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (38 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ (401 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (26 kB)Προυπολογισμός Μελέτης (40 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (100 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)...

Περισσότερα


26

Jul 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ »

Αρχεία ΤΕΥΔ (158 kB)5.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (40 kB)5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (38 kB)8.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (31 kB)8αΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (39 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟ (401 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (27 kB)Προυπολογισμός Μελέτης (40 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (100 kB)...

Περισσότερα



Page 1 of 41234