Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ”, εντός του Ο.Τ. 21, αρ. οικ. 91, στην Τ.Κ. Ν. Εφέσου του Δήμου Δίου – Ολύμπου

16 Jan 2019
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *