ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Δίου – Ολύμπου και των Νομικών του προσώπων ( Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση)

17 Dec 2018
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *