Γνωστοποίηση εγγράφου στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας “Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 1MW), της εταιρείας Α. και Δ. Τόκας Ε.Ε.”, που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Ξηροκάμπι (αρ. κλ. 153) στην εκτός σχεδίου περιοχή της ΔΚ Καρίτσας, ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου, ΠΕ Πιερίας (Π.Κ.Μ.), υποκατηγορία Α2, ομάδα 10η με Α/Α 05).

30 Nov 2018

Αρχεία

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *