Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. 14.11

09 Nov 2018

«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου».

 

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, Αγίου Νικολάου 15, στις 14.11.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, με μοναδικό θέμα   ημερήσιας διάταξης :

 

 

1. Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Δίου – Ολύμπου, οικονομικού έτους  2019 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος).

                                              

 

                                                          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                        Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *