Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. 10.10

06 Oct 2018

«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 10.10.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ,, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τη συζήτηση του παρακάτω ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού,  αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2017 Δήμου Δίου – Ολύμπου και ορισμός ελεγκτή για τη χρήση 2018.  Εισηγητής Καπούτας Νικόλαος, ορκωτός λογιστής, Αδαμοπούλου Γαρυφαλλιά, Δημοτική Υπάλληλος

 

 

 

                                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                        Αθανάσιος Παπαμιχαήλ

 

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *