Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού Ε=26.700 τ.μ., με αρ. τεμ. 416, δημοτικής έκτασης συνολικού εμβαδού 26.914,00 τ.μ. στη θέση <ΜΟΥΤΣΑΛΑ>(“Σχολικό”) στη Τ.Κ. Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου, για καλλιέργεια

01 Jun 2018
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *