Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 22.000 τ.μ., με αρ. τεμ. 716, στη θέση <Καραλή> στη Τ.Κ. Ν. Πόρων της ΔΕ Αν. Ολύμπου του Δήμου Δίου – Ολύμπου, για καλλιέργεια

01 Jun 2018
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *