Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, Ε=10.000,00 τ.μ., με αριθμ. Τεμαχίου 590, στη θέση «ΚΑΨΟΥΡΑ» ΔΚ Καρίτσας ΔΕ Δίου, του Δήμου Δϊου – Ολύμπου, πολυετή καλλιέργεια

31 May 2018
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *