Αναλυτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 15.720,90 τ.μ., η οποία αποτελεί τμήμα του υπ. αριθμ. 356γ τεμαχίου της Δ.Κ. Λιτοχώρου

25 May 2018
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *