Οριστικοποίηση καταλόγων οικονομικών φορέων 2018

02 Apr 2018

Καλούμε τους οικονομικούς φορείς (μελετητές και εργοληπτικές επιχειρήσεις) που εγγράφηκαν στους καταλόγους του Δήμου μας, να ελέγξουν την ορθότητα αυτών και να εκφράσουν πιθανές αντιρρήσεις/διορθώσεις μέχρι και τις 20-04-2018 ημερομηνία όπου ο Δήμος Δίου Ολύμπου θα προβεί στην οριστικοποίηση των εν λόγω καταλόγων.

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *