Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ»

30 Mar 2018
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *