ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων – χαρτιού, εντύπων, φωτοαντιγράφων, χαρτών, αφισών και αναλώσιμων υλικών ( τόνερ, μελάνια κ.λ.π ) για φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας, εκτυπωτών κ.λ.π του Δήμου Δίου – Ολύμπου

08 Mar 2018
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *