Αναβάθμιση Σχολικών Κτηρίων και Υποδομών του Δήμου Δίου – Ολύμπου

09 Feb 2018

Με αδιάκοπο ρυθμό συνεχίζονται οι αναβαθμίσεις των σχολικών κτιριακών υποδομών και του εξοπλισμού τους στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές του Δήμου, προχωρούν, ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2014 σε συνολική αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων και του εξοπλισμού τους, στοχεύοντας στη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα έχουν εκτελεστεί εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης, επισκευές εσωτερικών χώρων, χώρων υγιεινής, αύλειων χώρων και υποδομών πρόσβασης για μαθητές με κινητικές ιδιαιτερότητες σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο έναρξης διδασκαλίας του μαθήματος πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουν παραδοθεί προς χρήση από τους μαθητές 220 ηλεκτρονικοί υπολογιστές εκσυγχρονίζοντας το επίπεδο διδασκαλίας στα Δημοτικά Σχολεία. Επιπρόσθετα έχουν τοποθετηθεί 30 νέοι projectors και έχουν αντικατασταθεί 15 φωτοτυπικά μηχανήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων αλλά και την αυξανόμενη απαίτηση για εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, η Δημοτική Αρχή εξασφαλίζει το βέλτιστο περιβάλλον διδασκαλίας εφάμιλλο των εκπαιδευτηρίων των μεγάλων αστικών κέντρων.

Αρχεία

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *