Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 30.01

27 Jan 2018

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 30.01.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Δίου – Ολύμπου οικ. έτους 2018.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
2. Αποδοχή ποσού 300.000,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών  για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
3. Λήψη απόφασης για παράταση ολοκλήρωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή φρεατίων ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης στις Τ.Κ. Δίου – Πλατανακίων  – Αγίου Σπυρίδωνα – Κονταριώτισσας – Ν. Εφέσου» (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                              
4. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Ανάπλαση κεντρικής οδού Λιτοχώρου (Αγίου Νικολάου)» (Εισήγηση Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δήμαρχος).
5. Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κεντρικής οδού Λιτοχώρου (Αγίου Νικολάου)» (Εισήγηση Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δήμαρχος).
6. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών για το έτος 2018. (Εισήγηση Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Δήμαρχος).
7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
8. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου έτους 2018. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
9. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 238/2017 Α.Δ.Σ. σχετικά με εκπόνηση Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στο σχέδιο πόλης Λιτοχώρου, για την διάνοιξη κεντρικής συλλεκτήριας οδού. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                              
10. Καθιέρωση 24ωρης επταήμερης λειτουργίας (Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) Υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης και ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Δίου – Ολύμπου για το έτος  2018.   (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).                                                              
11. Εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης εμβαδού  10.000,00 τ.μ.  με αριθμ. τεμαχίου 590 στη θέση ΚΑΨΟΥΡΑ της Δ.Κ. Καρίτσας του Δήμου Δίου – Ολύμπου. (Εισήγηση Χαρέλας Σταύρος, Αντιδήμαρχος).
12. Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων.   (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
13. Εκμίσθωση  δημοτικής έκτασης εμβαδού  2.000,00 τ.μ.  με αριθμ. τεμαχίου 1082 (όπισθεν του πρώην Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Δίου) στην Τ.Κ. Κονταριώτισσας της Δ.Ε. Δίου, του Δήμου Δίου – Ολύμπου.  (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                    
14. Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, εμβαδού 16.000 τ.μ. με αριθμ. τεμ. 423, στη θέση ΜΠΑΡΑ της Δ.Κ. Καρίτσας στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                    
15. Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, εμβαδού 14.000 τ.μ. με αριθμ. τεμ. 214, στη θέση ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ της Δ.Κ. Καρίτσας στη ΔΕ Δίου του Δήμου Δίου – Ολύμπου και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                    
16. Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, εμβαδού 15.720,90 τ.μ. τμήμα του αριθμ. 356γ τεμαχίου της Δ.Κ. Λιτοχώρου του Δήμου Δίου – Ολύμπου και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
17. Διαγραφή οφειλών από τον αριθμ. 1026/2016 χρηματικό κατάλογο με τίτλο «Πρόστιμα Αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων έτους 2015» και επαναβεβαίωση αυτών στο σωστό κωδικό εισόδου. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                    
18. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής  εργασιών – υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.  (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).                              
19. Έγκριση εισόδου – εξόδου για το αγροτεμάχιο με αριθμό 1176 και 1177 όπου υφίσταται βιομηχανία (διολογητήριο) από το 2006 με την επωνυμία ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΟΤΩΦΑΝΟΥΣΗ ΑΕ, στην εκτός σχεδίου περιοχή Νέας Εφέσου στη θέση Γκιρλάγια. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).                    
20. Λήψη απόφασης για τη  δωρεά η μη  παραχώρηση δύο (2) υπολογιστών στην τροχαία Αυτοκινητοδρόμων.  (Εισήγηση Παπαμιχαήλ Αθανάσιος, Πρόεδρος Δ.Σ.).
21. Έγκριση και διάθεση δαπάνης εν όψει των επετειακών εκδηλώσεων της Επανάστασης του Ολύμπου (Κοροβάγκου 2018). (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
22. Επιχορήγηση του  Γυμναστικού Αγωνιστικού Συλλόγου  Λιτοχώρου «Ο ΕΝΙΠΕΥΣ» (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
23. Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Εφέσου «Το Στουπί» (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
24. Επιχορήγηση του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου «Μύτικας» Λιτοχώρου. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
25. Επιχορήγηση του Συλλόγου   Ενοικιαζόμενων Δωματίων Λεπτοκαρυάς. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
26. Επιχορήγηση του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Παντελεήμονα. (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
27. Επιχορήγηση του Συλλόγου   Ενοικιαζόμενων Δωματίων Νέων Πόρων «Ξένιος Ζεύς». (Εισήγηση Λάππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
28. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα της άρθρου 69 του Ν. 4509/2017 με τίτλο «Επενδυτικά δάνεια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και συνδέσμων Ο.Τ.Α. (Εισήγηση Μακρίδης Παρασκευάς, Ειδικός Συνεργάτης).

                            

                                         

                                                     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   

        

 

                                                       Παπαμιχαήλ   Αθανάσιος

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *