Ανακοίνωση πρόσληψης 4 ατόμων με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις βροχοπτώσεις

11 Jan 2018

Αρχεία

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *