Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 22.11

18 Nov 2017

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 22.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ, βάση των διατάξεων του άρθρου 67 με τίτλο «Σύγκληση του δημοτικού Συμβουλίου» του ν. 3852/2010, για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών (παρ. 5 άρθρου 219 Ν. 4412/2016). (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).
2. Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 74.528,04 €  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των σχολείων του Δήμου και αναμόρφωση προϋπολογισμού.   (Εισήγηση Καλαϊτζής Αθανάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος).
3. Τροποποίηση της αριθμ. 5/2016 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό μελών για το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ο. (Εισήγηση Πούλιος Ιωάννης, Αντιδήμαρχος).

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

  Παπαμιχαήλ Αθανάσιος

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *