Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου για το έτος 2017

23 Jun 2017
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *