ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΜΠΡΕΛΩΝ – ΑΝΑΚΛΙΝΤΡΩΝ (ΞΑΠΛΩΣΤΡΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

22 Jun 2017
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *