Τροποποίηση της αριθμ. 1395/32958/17-12-2014 απόφασης Δημάρχου περί “Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Δίου – Ολύμπου”

13 Jun 2017

Αρχεία

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *