Συμπλήρωση της αριθμ. 41/2656/23-02-2017 απόφασης Δημάρχου με θέμα “Ορισμός Αντιδημάρχων για το από 01-03-2017 μέχρι και 31-08-2019 χρονικό διάστημα – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

13 Jun 2017

Αρχεία

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *