ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τμήμα της με αριθμ. τεμ. 123, εμβαδού 149.500,00 τ.μ. (αμπελώνας) στη θέση ΖΕΥΓΑΡΟΛΙΒΑΔΟ ΔΚ Λιτοχώρου

26 May 2017
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *