Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020”

18 May 2017

Αρχεία

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *