ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης (ΚΧ) για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ εμβαδού 2.000,00 τ.μ. στο ΟΤ 15 αριθμ. οικ. 106 της ΤΚ Ν. Πόρων

17 May 2017
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *