ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε=11.500,00 τ.μ. στη θέση “ΠΑΛΙΟΠΟΡΟΣ” της ΔΚ Λιτοχώρου

10 May 2017
Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *