ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης (ΚΧ) για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ εμβαδού 7.664,00 τ.μ. στο ΟΤ 17 αριθμ. οικ. 108 της ΤΚ Ν. Πόρων

05 May 2017

Αρχεία

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *