Διευκρίνηση σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό “Προμήθεια υλικών άρδευσης – ύδρευσης – αποχετεύσης για την ΔΕ Δίου έτους 2017”

21 Dec 2016

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

               ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ                  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕ ΔΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017» . ( αριθμ. Διακήρυξης 498/21867/09.12.16 )

 

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου ανακοινώνει ότι κατόπιν τηλεφωνικών επικοινωνιών με οικονομικούς φορείς , οι οποίοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, διαπιστώθηκε πως στο είδος προμήθειας με Α/Α 57 ( Βάνες 2.1/2″ ΒΤ 16 ατμ   σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος     (Μεταλλικό χερούλι) ) υπάρχει ασυμφωνία, ως προς τον αριθμό ποσοτήτων, ανάμεσα στον προϋπολογισμό προσφοράς, τον προϋπολογισμό μελέτης και την διακήρυξη.

 

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς ως έχει. Επομένως η προσφορά τους για το είδος προμήθειας με Α/Α 57 ( Βάνες 2.1/2″ ΒΤ 16 ατμ   σφαιρικός κρουνός ορειχάλκινος     (Μεταλλικό χερούλι) ) θα είναι για 349 τεμάχια.

 

   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Share

dionolympos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *