Νέα – Προκηρύξεις


06

Oct 2018

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 10.10

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»   Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 10.10.2018,...

Περισσότερα...

Περισσότερα


06

Oct 2018

Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δ.Σ. 10.10

«Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»   Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει Δημοτική Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 10.10.2018, ημέρα...

Περισσότερα...

Περισσότερα17

Sep 2018

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δ.Σ. 21.09

«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου»   Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό κατάστημα που εδρεύει στη Δημοτική  Κοινότητα Λιτοχώρου, στις 21.09.2018,...

Περισσότερα...

Περισσότερα


15

Sep 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’άριθμ: ΣΟΧ1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί...

Περισσότερα...

Περισσότερα


11

Sep 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ

Αρχεία φαυ_signed (646 kB)τιμολ_signed (447 kB)τεχνικη_signed (171 kB)τευδ_signed (291 kB)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ_signed (581 kB)σαυ_signed (275 kB)προυπ_signed (135 kB)προμετρ_signed (150 kB)ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ_ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ_ΑΝ.ΟΛΥΜΠΟΥ_2018_signed (241 kB)εξωφηλ_signed (125 kB)ειδικη συγ_signed (178...

Περισσότερα...

ΠερισσότεραPage 1 of 2512345...1020...Last »