Νέα – Προκηρύξεις


07

Dec 2018

Προμήθεια αδρανών υλικών για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2019

Αρχεία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (41 kB)ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (41 kB)ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (34 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (176 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΩΝ (35 kB)Προυπολογισμός Μελέτης (41 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (39 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (389 kB)TEYD ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ...

Περισσότερα...

Περισσότερα


07

Dec 2018

Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Δίου έτους 2019

Αρχεία ΤΕΥΔ (197 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (69 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (177 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (77 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (86 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (272 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (13 kB)...

Περισσότερα


07

Dec 2018

Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Λιτοχώρου έτους 2019

Αρχεία ΤΕΥΔ (196 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (69 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (177 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (77 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (86 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (272 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (13 kB)...

Περισσότερα


07

Dec 2018

Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών – μικροεργαλείων για την συντήρηση κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για την ΔΕ Αν. Ολύμπου έτους 2019

Αρχεία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (69 kB)ΤΕΥΔ (195 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (177 kB)ΠΡΟΥΠ.ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ (86 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (77 kB)ΕΞΩΦΥΛΛΟ (13 kB)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (271 kB)...

Περισσότερα


07

Dec 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Ανατολ. Ολύμπου έτους 2019

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (369 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (31 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (30 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (35 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (147 kB)...

Περισσότερα


07

Dec 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος για την Δ.Ε. Λιτοχώρου έτους 2019”

Αρχεία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (369 kB)ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (147 kB)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (30 kB)ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (31 kB)ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (35 kB)ΤΕΥΔ (159 kB)...

Περισσότερα
Page 1 of 2812345...1020...Last »